• Baanconsult

 

Baanconsult is een re-integratiebedrijf dat werkgevers ondersteunt met deskundigheid en ervaring om werknemers naar een passende functie te begeleiden.

 

 

De juiste methode

Wij onderscheiden ons door een resultaatgerichte benadering met een directe focus op de arbeidsmarkt. Doel is uw medewerker zo snel mogelijk actief aan het solliciteren te krijgen. Zelfwerkzaamheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Basis van de dienstverlening van Baanconsult is uitgaan van de motivatie van de werknemer; Een kandidaat kan pas iets bereiken als hij/zij hier intrinsiek gemotiveerd voor is. Om dit te bereiken zal er met name gebruik worden gemaakt van individuele begeleiding, aangevuld met (groeps)trainingen en netwerkgesprekken bij onze partners.

 

 

 

Re-integratie bij cultuurverschillen

Uit ervaring blijkt dat het voor niet-westerse allochtonen moeilijker is om een geschikte baan te vinden. Baanconsult heeft veel ervaring met het begeleiden van niet-westerse allochtonen, in het bijzonder die van een Turkse achtergrond. Indien gewenst kan Baanconsult een ervaren re-integratiedeskundige aanstellen met een Turkse achtergrond. Hij of zij begrijpt de cultuurverschillen en kent de normen en waarden. Hierdoor kan hij of zij op een effectievere manier communiceren.