• Re-integratie tweede spoor

 

 

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) vereist een inspanning van zowel de werkgever als de werknemer. De werkgever dient er alles aan te doen om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Baanconsult kan helpen bij het zoeken en vinden van passend werk buiten de organisatie. 

 

 

 

Zodra een medewerker door langdurige ziekte uitvalt, doet u er als werkgever veel aan om hem of haar weer volledig aan de slag te krijgen. Terugkeer in de oude functie of in een andere functie die beter geschikt is. Dat is helaas niet altijd mogelijk. Soms zijn de oude werkzaamheden niet meer goed uit te voeren en is er binnen de organisatie geen andere functie die de medewerker kan uitvoeren. Op dat moment start het tweede spoor van de re-integratie.

 

 

Het doel is in eerste instantie erop gericht om te komen tot loonvormende arbeid en in de tweede plaats het voorkomen van loondoorbetaling in het derde ziektejaar.